FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०८१ २०८१/०८२ 07/02/2024 - 20:53 PDF icon बिनियोजन ऐन २०८१.pdf
छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१ २०८१/०८२ 07/02/2024 - 20:52 PDF icon आर्थिक ऐन २०८१.pdf
छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०८० ८०/८१ 02/05/2024 - 20:04 PDF icon शिषा नियमावलि २०८०.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही कीनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यबिधिका सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८० ८०/८१ 02/04/2024 - 22:46 PDF icon राजपत्र.pdf
छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०८० ८०/८१ 01/26/2024 - 20:44 PDF icon बजार अनुगमन.pdf
छबिसपाथिभेरा गाउपालिका साझेदारी कार्यक्रम सन्चालन तथा ब्यबस्थापन गर्ने सम्वन्धी ऐन २०८० ८०/८१ 10/05/2023 - 14:31 PDF icon छबिसपाथिभेरा गाउपालिका साझेदारि कार्यक्रम सन्चालन कार्यबिधि २०८०.pdf
छबिसपाथिभेरा गाउपालिकाको बिपद जोखिम न्यनिकरण तथा ब्यबस्थापन गर्न बनेको बिद्येयक २०८० ८०/८१ 10/05/2023 - 12:46 PDF icon छबिसपाथिभेरा गाउपालिकाको बिपद जोखिम न्यनिकरण तथा ब्यबस्थापन गर्न बनेको बिद्येयक २०८०.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 04/26/2023 - 10:37 PDF icon आर्थिक बिधेक २०७९.pdf
बालबिवाह अन्यका लागि गाउँपालिका स्तरीय कार्ययोजना २०७९ ७९-८० 01/27/2023 - 10:38 PDF icon बालविवाह अन्त्यका लागि गाउँपालिका स्तरीय कार्ययोजना २०७९.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशिकरण निति २०७९ ७९-८० 01/27/2023 - 10:31 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण निति २०७९.pdf

Pages