FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

lisa को सार्बजनिक सम्वन्धमा।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को विवरण प्रबिस्ट गरी  सार्बजनिक गरीयो।

हेर्नको लागी  LIZA को  यहाँ click गर्नुहोला ।

https://lisa.mofaga.gov.np/dashboard

दस्तावेज: 

Pages